popup-001-small-en.jpg
popup-001-small-en-b.jpg

Indywidualnośćr

Wśród rolek jak wśród ludzi – istnieją całkiem różne typy i charaktery. Rozróżniamy dwa typy rolek:

Rolki obrotowe są obracane wokół osi pionowej. Dzięki temu można manewrować maszynami i urządzeniami. Aby umożliwić obracanie widelca, widelec obrotowy połączony jest za pomocą łożyska obrotowego z montowanym na stałe do danego urządzenia elementem mocującym. Obracanie widelca jest ułatwione, gdy kółko zamocowane jest z zachowaniem pewnej poziomej odległości pomiędzy osią łożyska obrotowego a osią kółka. To tak zwane wysunięcie wspomaga ponadto stabilność podczas jazdy w jednym kierunku.

Rolki obrotowe produkowane są z blokadą lub bez niej. W przypadku rolek z urządzeniem blokującym można zablokować np. kółko, głowicę widelca i kierunek. Blokady mogą być uruchamiane wyłącznie podczas postoju. Sprawdzonymi elementami mocującymi w przypadku rolek obrotowych są płyty, stalowe trzpienie wtykowe do rur i mocowanie za pomocą śruby poprzez otwór mocujący.

Ten typ rolek nie jest obrotowy. Rolki stałe nadają urządzeniom i maszynom wysoką stabilność utrzymania kierunku ruchu. W celu ich zamocowania stosowane są przede wszystkim płyty mocujące.