Formel Tragfähigkeit

Lekko do celu

Nośność zalicza się obok warunków podłoża do najważniejszych kryteriów wyboru kółek i rolek. Aby móc określić wymaganą nośność, znane muszą być następujące zmienne:

Masa własna urządzenia transportowego

Masa własna urządzenia transportowego

Liczba stosowanych kółek i rolek