ver_k0.gif

Aby kierunek był własciwy

Zwrotność urządzeń i maszyn zależny jest od pozycji poszcze­gólnych rolek. Różne możliwości rozmieszczenia rolek pokazu­ją, w jakim kierunku mogą się one poruszać:

Cztery rolki obrotowe o takiej samej wysokości konstrukcyjnej.

Optymalne rozmieszczenie, aby urządzenie dało się poruszać we wszystkich kierunkach w ciasnych korytarzach. Podczas jazdy na wprost trudno jest jednak sterować urządzeniem. Poprzez zamontowanie blokady kierunku jazdy na co najmniej jednej rolce można zoptymalizować to zachowanie.

ric_1.jpg

Po dwie rolki obrotowe i dwie rolki stałe o takiej samejwysokości konstrukcyjnej.

Chyba najczęściej stosowane rozmieszczenie rolek, które nada­je się do jazdy w najróżniejszych kierunkach. Zarówno do jazdy na wprost jak i do jazdy po krzywej. Zamiast rolek stałych można zastosować alternatywnie również zastaw kółkowy, tzn. dwa kółka na jednej osi. To rozwiązanie okazuje się jednak problema­tyczne w ciasnych korytarzach.

ric_2.jpg
ver_k0.gif