Jakość zaprojektowanado życia na zewnątrz

Rolki powinny sprawdzać się nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach – ich jakość powinna stawić czoła równień warunkom zewnętrznym. Rolki, które przez cały czas stosowane są na zewnątrz, narażone są na warunki zewnętrzne takie jak np. aktualny stan pogody i temperatura. Połączenie temperatury i wilgotności może mieć działanie szczególnie problematyczne.

Odporność temperaturowa powinna być oceniana indywidualnie. Jest ona zależna od najróżniejszych czynników. Najpierw rozróżniamy odporność na niskie i na wysokie temperatury. Optymalny wybór rolek zależny jest ponadto od czynników takich wpływów jak czas oddziaływania temperatury, obciążenie, różne warunki otoczenia oraz właściwości podłoża.

frei-en-2-1-2.jpg
ver_k0.gif
spezial_small.jpg

RHOMBUS zapobiega temu – dzięki uszlachetnianiu powierzchni elementów blachy stalowej. Części te są np. pasywowane cynkowo, chromowane, i malowane proszkowo. W przypadku zastosowania w szczególnie niekorzystnych warun­kach zalecamy rolki nierdzewne np. takie ze stali szlachetnej.

Dodatkowo obok warunków otoczenia wzrastające znaczenie zyskuje również sposób czyszczenia rolek. W przypadku czyszczenia np. w autoklawach i za pomocą urządzeń do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem zalecamy rolki z ochroną przeciwkorozyjną ze stali nierdzewnej, z chromowanej blachy stalowej i z tworzyw sztucznych wysokiej jakości.