Ocena oporu przy ruszaniui oporu tocznego

Właściwości podłoża, całkowita masa urządzenia, rodzaj ogu­mienia i konstrukcja łożysk oddziałują na opór przy ruszaniu i opór toczny i mają poprzez to wpływ na zwrotność urządzenia.

Warunki podłoża.
W odniesieniu do warunków podłoża obowiązuje reguła: twarde podłoże – miękkie kółka i na odwrót. Przetaczanie urządzeń w mieszkaniach, biurach i zakładach wymaga różnych profili pro­duktów. I tak np. w mieszkaniach i biurach nie powinny być zos­tawiane odciski na dywanach. Obok ochrony podłoża uwzględnić należy odporność na chemikalia, oleje, temperaturę, oraz starzenie się i łożyskowanie.

Nacisk na powierzchnię.
Wykładziny podłogowe szczególnie w pobliżu drzwi są podda­wane przez rolki silnemu obciążeniu. Maksymalny nacisk na powierzchnię jest dlatego ważnym czynnikiem w połączeniu rolka/wykładzina podłogowa (jednostka: N/mm2). Powinien on być zawsze mniejszy niż dopuszczalny nacisk na powierzchnię wykładziny podłogowej, aby ją chronić. Im większe obciążenie rolek, tym większe i szersze są kółka. Miękkie materiały i duże szerokości kół redukują maks. nacisk na powierzchnię, utrudnia­ją jednak manewrowanie systemem transportowym.

Opór przy ruszaniu i opór toczny/opór obrotowy.
Kółka nie toczą się same. Muszą być poruszane. Trzeba poko­nać opór przy ruszaniu, aby wprawić w ruch stojące nieruchomo urządzenie. Siła, której trzeba użyć aby utrzymać urządzenie w ruchu lub nim kierować nazywana jest oporem tocznym lub teń oporem obrotowym. Opór ten zależny jest od różnych czynni­ków, jak np. obciążenie,średnica kółka, materiał kółka i opony, rodzaj łożyska, wysunięcie rolki i właściwości podłoża. Dalszymi kryteriami, które mają wpływ na opór obrotowy, są np. różne rod­zaje łożysk, średnica prowadnic kulek i samych kulek.

Kredowanie
Kredowaniem nazywamy barwienie podłoża przez cząsteczki opony. Jest to czysto fizyczny proces, który wstępuje w ogumie­niu elastycznym i jest prawie nieunikniony. Kredowanie może zostać usunięte za pomocą dostępnych w handlu środków czyszczących np. do PCW, wykładzin gumowych czy kamiennych.

Barwienie stykowe.
Nie zawsze dobrą rzeczą jest zostawianie śladów. Przede wszystkim wtedy, gdy czarne kółko gumowe po dłuższym posto­ju zabarwi na ciemny kolor jasną wykładzinę podłogową. Nazy­wa się to barwieniem stykowym. Aby uniknąć tego efektu ubocznego, stosowane są przewodzące prąd elektryczny kółka gumowe wysokiej jakości nie powodujące barwienia stykowego. Żrące środki czyszczące lub podłogi nielakierowane mogą wpłynąć negatywnie na odbarwienie podczas kontaktu. Chętnie służymy doradztwem w przypadku dodatkowych pytań!