Perfekcyjne połączenie

Pomiędzy rolką a urządzeniem transportowym trzeba dokonać sztywnego połączenia. Rodzaj oraz odpowiednie zwymiarowa-nie elementów połączeniowych zależą od konstrukcji i rodzaju zastosowania urządzenia transportowego. Siły działające na mocowanie rolki mogą być przy tym diametralnie różne.

Stosowane są następujące rodzaje połączeń:

L otwór mocujący

Otwór na wylot na osi obrotowej rolki do połączenia z urządze-niem, które będzie przesuwane.

ver_l.gif

G trzpień gwintowany

Do przykręcania do konstrukcji metalowych lub drewnianych

ver_g.gif

R mocowanie za pomocą ekspandera do rur

ver_r.gif

P Płyta

Do przykręcania do konstrukcji metalowych lub drewnianych

ver_p.gif

K0 Trzpień do ekspanderów z poliamidu

Do rur okrągłych lub kwadratowych oraz konstrukcji (Patrz sekcja "Akcesoria")

ver_k0.gif

Z Stalowy trzpień

Do stabilnego mocowania w rurach

ver_z.gif
spezial_small.jpg
ver_k0.gif